CHARACTER

 CV:  CV:
  • Mayumi Dojima
  • Manabu Sotoin
  • Nagahiro Sakiguchi
  • Michiru Fukuroi
  • Hyota Ashikaga
  • Sosaku Yubiwa